Darton Maremita lovagjai ugyancsak duhajkedvű prédikátorok hírében állnak, akik közvetlenül ugyan nem foglalkoznak térítéssel, mégis, amerre megfordulnak, egyre többen kedvelik meg életelveiket, és fordítják arcukat a Hallgatag Úr felé. Szószékeik nem katedrálisokban és szentélyekben találhatók, hanem út menti fogadókban és báltermek félhomályos sarkaiban éppúgy, mint a karavánszerájokban vagy tábori ispotályokban, a gyakorta félig elröhögött jótanítások szinte bárhol előcitálásra kerülhetnek, amerre csak Darton fekete lovagjait veti uruk tréfás kedve. Az egyes sorok néha csak magukban idéztetnek, néha teljes versezet formában, és megesik, hogy akár egész kocsmára kiterjedő közös, ájtatos litániázás, önfeledt dalolás, vagy részeges gajdolás kerekedik belőlük, a fő prédikáló lovag mindenkori hangulatának megfelelően. 

 

Inkább igyál, mint ne igyál.

Inkább bort igyál, mint ne bort igyál.

Inkább jó bort igyál, mint ne jó bort igyál.

Inkább egyél és jó bort igyál, mint ne egyél és jó bort igyál.

Inkább sültet egyél és jó bort igyál, mint ne sültet egyél és jó bort igyál.

Inkább friss sültet egyél és jó bort igyál, mint ne friss sültet egyél és jó bort igyál.

 

Inkább ölj, mint ne ölj.

Inkább tisztán ölj, mint ne tisztán ölj.

Inkább gyorsan és tisztán ölj, mint ne gyorsan és tisztán ölj.

 

Inkább ölelj, mint ne ölelj.

Inkább kettőt ölelj, mint egyet ölelj.

Inkább egyél, igyál, ölj és ölelj, mint ne.

 

Bort sörért, fel ne adj!

Jércét tyúkért, fel ne adj!

Asszonyért lányt, fel ne adj!

Asszonyt borért, el ne adj!

Borért asszonyt, otthon hagyj!

 

Jobb ma egy asszony, mint holnap kettő!

Jobb ma két sárkány, mint holnap egy!

Jobb ma a játék, mint ha holnap fájék.

Jobb ma a halál, mint holnap az élet.

Jobb ma az élet, ha nem hív a halál.

Jobb, ha a bajtárs a kocsmában talál.

 

Jobb a csend a temetőben,

Jobb egy kupa sietősen,

Jobb ma a kocsma, mint holnap az ágy,

Jobb ma a szajha, ha untat a vágy.

Jobb a halál mindennél,

Jobb, ha innál, mint ennél.  

 

Amíg itt vagy, élj és virulj,

Hogyha meghalt, sírra borulj.

Búcsúztasd bár könnyek között,

Ő már Dartonhoz költözött.

 

Előbb üss, és aztán kérdezz!

Ünnepnapon sose vétkezz!

Életedet féltve vigyázd!

Csendben éld végig a gyászt!

Ki eltávozott, őt már ne féltsd,

Győz majd lelke, Darton segél,

Most igyál bort s gyere mesélj!

 

Jobb egy tréfa, mint két pofon,

Hogyha Darton mögéd oson,

Táncát vígan járd vele,

Ha már kapcád is tele!

 

Könyörgés és kegyelet

2011.03.17. 11:39

Az alább közreadott litániát Darton hívei éppúgy gyakran szavalják szorongatott helyzetünkben, mikor könyörületért fohászkodnak, mint elesett szeretteik és bajtársaik teteme, sírja felett, kegyeletért imádkozva.

 

Könyörgés és kegyelet litániája

 

Mi Urunk, Minden Végzet Ura, Darton,
Hozzád legsötétebb óránkban könyörgünk,
Figyelmezz esendő szolgáid sanyarú sorsára,
Ne kelljen máris poklodra kerülnünk!

Ha eltiportak is, és már a földön fekszünk,
De botladozva is csak feléd igyekszünk,
És várjuk az enyhet, várjuk a sírt,
Várjuk a halált, mint sebeinkre írt.

Könyörülj Darton, Hallgatag Atyánk,
Ki némaságoddal is hatalmad hirdeted,
És mindünk lépteit vigyázod az úton,
Melynek végeztével hozzád térünk meg!

Kegyeletet és kegyelmet adj nékünk, ha hullánk,
S vesztünkben kacagva rebegjük szent neved,
Kérünk alássan, áldd meg oszló hullánk,
S öleled át a lelket, ki veled együtt nevet.

Fogadd oltalmadba a tétovát s a bátrat,
Hisszük, a halál csak gyengéknek árthat,
Csak óvó tekinteted védelméért sírunk,
Pillants le reánk, s védd áldással sírunk!